hồ chứa nước sông chò

Khánh Hòa: Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ
Moitruong.net.vn – Các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Khánh Hòa cần quản lý chặt hoạt động tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ (tạm gọi chung là tận thu lâm sản), tập trung thi công, tháo gỡ các khó khăn để Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 đạt tiến độ đề ra.