hồ chứa thủy điện Srok Phu Miêng

Cả 3 hồ thủy điện ở Bình Phước xả lũ, cảnh báo ngập vùng hạ du
Với việc các hồ chứa thủy điện Cần Đơn, Thác Mơ và Srok Phu Miêng xả lũ, cộng với nước trên sông Bé lên cao do ảnh hưởng bởi mưa lớn làm tăng nguy cơ ngập lụt ở những vùng hạ du.