Hồ Côn Sơn

Hải Dương: Hồ Côn Sơn ngổn ngang rác
Hồ Côn Sơn ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương được nhiều người lựa chọn để cắm trại dịp cuối tuần. Tuy nhiên, sau khi cắm trại, rác không được dọn dẹp, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.