Hồ Thủy điện Sơn La

Hồ thủy điện Sơn La và Lai Châu đã có thể vận hành phát điện
Lượng nước tại hồ thủy điện Sơn La đang đạt 175,63m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,63m, mực nước tại hồ Lai Châu hiện là 267,8m cao hơn mực nước dâng bình thường 2,8m đủ khả năng phát điện.