hỗ trợ tiền điện

[Infographic] Hỗ trợ phí điện, nước, thuế, viễn thông, ngân hàng cho người dân trong mùa dịch COVID-19
Moitruong.net.vn – Đến nay, ngoài hóa đơn điện được giảm 10-15%, dịch vụ viễn thông tăng băng thông và giữ nguyên giá, một số chính sách về thuế và phí khác cũng đang được đề xuất hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.