hồ trong nội thành

Đà Nẵng: Chi hơn 1.367 tỷ đồng khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường tại các hồ nội thành
Moitruong.net.vn – Nhằm thực hiện đồng thời các giải pháp và lộ trình cụ thể để khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường xung quanh hồ, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường. UBND Tp  Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt Đề án xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường các hồ nội thành.