hoàn thành 18/18 chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Lâm Đồng cần coi trọng công tác quy hoạch, phát triển hài hòa giữa sinh thái-môi trường
Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Lâm Đồng cần coi trọng công tác quy hoạch gắn với duy tu, bảo dưỡng các di sản kiến trúc; phải giữ được các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh ở trung tâm; phát triển hài hoà giữa sinh thái-môi trường, giữa nông thôn và thành thị, chuyển dịch lao động phù hợp, công nghiệp hoá nông thôn; giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp.