Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM

TP.HCM triển khai dự án hỗ trợ trẻ em ảnh hưởng bởi COVID-19
Moitruong.net.vn – Sáng 27/4, tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị triển khai dự án ‘Ứng phó khẩn cấp giảm tác động của đại dịch Covid-19 tại các tỉnh phía nam Việt Nam’, nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình khắc phục ảnh hưởng bởi Covid-19.