hội đàm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, cùng chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác
Tại thủ đô Viêng Chăn, ngay sau Lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và cùng chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác.