Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống VCCI
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho sự phát triển, lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Xác định đội ngũ doanh nhân là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong xây dựng, phát triển kinh tế đất nước.