Hội đồng Hòa bình Thế giới lần thứ 22

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các phong trào hòa bình thế giới
Tiếp 91 đại biểu của 45 quốc gia thuộc các châu lục trên thế giới đang dự Đại hội XXII Hội đồng Hòa bình Thế giới tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các phong trào của Hội đồng cũng như các phong trào nhân dân tiến bộ trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.