Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2023

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2023
Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2023 sẽ gồm chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra từ 15/10 đến hết tháng 12/2023.