hội nghị trực tuyến địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến với địa phương
Sáng nay, ngày 01/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.