Hội nghị Trung ương 15

Hội nghị Trung ương 15 bế mạc sớm hơn kế hoạch 1,5 ngày
Moitruong.net.vn – Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc Hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.