Hội văn học nghệ thuật

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Sáng 25/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.