hồn cốt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu có kết quả năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, góp phần phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.