họp khẩn trực tuyến

Triển khai mô hình trạm y tế lưu động tại TP.HCM hỗ trợ bệnh nhân COVID-19
Moitruong.net.vn – Trạm Y tế lưu động tối thiểu cần có 1-2 bác sĩ và 5-7 cán bộ y tế khác tùy điều kiện từng địa phương. Ngoài ra, tại đây cần có tình nguyện viên tại địa bàn nắm rõ địa bàn, dân cư.