hướng tới không phát thải carbon

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Công cụ kinh tế hữu hiệu góp phần bảo vệ môi trường
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng không những giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng, cải thiện môi trường sinh thái, mà còn góp phần tạo sinh kế cho người dân.