huy chương Bạc

Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lí Quốc tế 2022
100% thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí Quốc tế 2022 đã giành huy chương, trong đó có 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.