huyện biên giới Kỳ Sơn

Nghệ An khẩn trương xử lý môi trường, nước và phòng chống dịch bệnh sau lũ
Sau khi nước rút tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An các y, bác sĩ khẩn trương xử lý môi trường, nước và phòng chống dịch bệnh ở những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ ống, lũ quét vừa qua.