huyện Phú Tân

An Giang: Cảnh báo 5 đoạn sông đặc biệt nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao
Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho biết có 56 đoạn sông cảnh báo sạt lở (không đổi so năm 2021), với tổng chiều dài 181.450m. Trong đó, có 5 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, 37 đoạn ở mức độ nguy hiểm, 14 đoạn ở mức độ bình thường.