huyện yên mô

Sản xuất lúa hướng hữu cơ, xây nền móng giảm phát thải ở Ninh Bình
Những mô hình canh tác lúa theo hướng hữu cơ, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ là nền móng quan trọng cho Ninh Bình phát triển sản xuất lúa giảm phát thải.