[Infographics] Top 10 địa phương đứng đầu về thu ngân sách 2019

Moitruong.net.vn

– Năm 2019, tổng thu ngân sách địa phương vượt 16% dự toán Quốc hội giao, 63/63 tỉnh thành đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Trong đó, đứng đầu là TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng…

Theo Tiền Phong