Kế hoạch số 155/KH-UBND

Hà Nội: Quyết tâm đến 2025 toàn bộ người dân vùng nông thôn có nước sạch sử dụng
Với mục tiêu tới năm 2025 sẽ cung cấp nước sạch cho toàn bộ người dân khu vực nông thôn, lãnh đạo TP Hà Nội đang rốt ráo chỉ đạo các ban ngành liên quan, tùy vào tình hình của từng khu vực, địa phương phối kết hợp cùng các nhà đầu tư rà soát, thống nhất giải pháp phù hợp với hiện trạng cấp nước và quy hoạch cấp nước, kế hoạch cấp nước đã ban hành.