kênh tưới

Thanh Hóa: Kiểm tra sửa chữa các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão
Chuẩn bị trước mùa mưa bão, tỉnh Thanh Hóa đã tiến kiểm tra, lên phương án khắc phục các công trình thủy lợi trên địa bàn.