Keo Úc

Thái Nguyên: Trồng trên 1,1 triệu cây xanh trong 7 tháng đầu năm
Tính đến cuối tháng 7/2022, diện tích rừng trồng mới tập trung trên toàn tỉnh đạt 3.139,9ha, bằng 84,9% kế hoạch năm. Trong đó, diện tích trồng mới, trồng lại rừng sau khai thác do người dân tự bỏ kinh phí đạt 2.839,9ha.