khai giảng năm học 2022-2023

[VIDEO] Rộn ràng không khí khai giảng năm học mới 2022-2023
Sáng ngày 5/9, hơn 23 triệu học sinh cả nước rộn ràng bước vào năm học 2022-2023 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".