khai thác khoáng sản

Lạng Sơn tăng cường quản lý khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường
Theo yêu cầu của UBND tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị chức năng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do các tổ chức, cá nhân đang triển khai tại các dự án được cấp phép, đảm bảo hiệu quả phương án khai thác và bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên trong quy hoạch.