khí thải Euro 5

Áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 – Euro 5 tại Việt Nam từ 2022
Moitruong.net.vn – Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 – Euro 5 từ ngày 1/1/2022.