không mua

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/4: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt
Thời tiết Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3.