Khu bảo tồn Tà Cú

Bình Thuận: Làm rõ đối tượng phá và chiếm đất rừng ở Khu bảo tồn Tà Cú
Moitruong.net.vn – Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, trách nhiệm để xảy ra tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, tại tiểu khu 305B thuộc về Trạm Bảo vệ rừng Tân Thành và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.