Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu

Yên Bái: Phấn đấu phục hồi ít nhất 7% diện tích hệ sinh thái tự nhiên
Tỉnh Yên Bái mục tiêu năm 2030 phấn đấu 100% khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh được đánh giá hiệu quả quản lý; nâng cao tính đa dạng sinh học của rừng trồng.