khu công nghiệp tại Bình Dương

Sắp có thêm khu công nghiệp quy mô 700 ha tại Bình Dương
Theo đồ án được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua, Khu công nghiệp Cây Trường có diện tích lập quy hoạch rộng khoảng 700ha, quy mô lao động khoảng 35.000 người.