Khu đô thị du lịch

Hà Giang hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc
Hà Giang đang huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh, phù hợp với cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa đặc trưng của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.