Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Lâm Đồng: Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng
Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm là đơn vị đang nhận quản lý gần 1.474 ha rừng, đất lâm nghiệp và mặt nước hồ Tuyền Lâm thuộc địa bàn Phường 3 và 4, TP Đà Lạt.