Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau

Bảo tồn, phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau
Moitruong.net.vn – Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau có tổng diện tích 371.506 ha nằm trên địa bàn các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn và Ngọc Hiển.