kiểm soát chất thải

Đại biểu Quốc hội đề nghị nâng cao công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc xử lý chất thải rắn
Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội kiến nghị trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc xử lý chất thải rắn bởi với khoảng hơn 60.000 tấn rác thải phát sinh mỗi ngày trong đó chỉ có 15% được thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng,  Việt Nam đang nằm trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới.