kinh tế 6 tháng cuối năm 2021

Kiên quyết xử lý các vi phạm về môi trường, kiểm soát chặt chẽ nguồn thải
Moitruong.net.vn – Kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Ngoài các nhóm giải pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh cần tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý các vi phạm về môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải nhằm mục tiêu phát triển bền vững.