Hơn 44.500ha lúa ở Trung du và đồng bằng Bắc bộ bị ngập úng
Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ hiện có 44.541ha diện tích cây trồng bị ngập úng, giảm 11.440ha so với ngày 20/7; trong đó, Hà Nội 731ha, Hà Nam 6.554ha, Ninh Bình 9.886ha, Nam Định 27.370ha.
Mới nhất