Ngành nông nghiệp Đồng Nai ứng phó với nắng nóng, khô hạn
Ngành nông nghiệp, các đơn vị quản lý hồ chứa, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống khô hạn trong sản xuất nông nghiệp.
Mới nhất