Bắc Giang: Vận hành thử nghiệm nhà máy xử lý rác Kiên Thành
Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Kiên Thành đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt và đang được đưa vào vận hành thử nghiệm, bước đầu phát huy hiệu quả.
Mới nhất