Bộ Công thương xin lỗi nhân dân vì để thiếu điện
Theo Bộ Công Thương, việc để thiếu điện cung ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm không thể thanh minh của các cơ quan quản lý Nhà nước và ngành điện.
Mới nhất