Các địa phương tập trung gieo cấy lúa Đông Xuân đúng khung thời vụ
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành số diện tích còn lại theo khung lịch thời vụ.
Mới nhất