kinh tế Quảng Ninh

Xây dựng Quảng Ninh văn minh, hiện đại, đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh
Theo quy hoạch, Quảng Ninh được định hướng trở thành tiêu biểu cả nước về mọi mặt; kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là cực tăng trưởng của phía Bắc, trung tâm du lịch quốc tế, kinh tế biển, cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.