Kỷ lục Guiness

Sinh viên ĐH Y dược TPHCM ghép tranh chân dung Y tổ lập Kỷ lục Guiness Việt Nam
Moitruong.net.vn – 66 giảng viên và sinh viên khoa Y học cổ truyền, Đại học Y dược TPHCM, ghép bức chân dung Hải Thượng Lãn Ông đã lập kỷ lục Guiness Việt Nam.