lễ hội Cầu NgưLễ hội Cầu Ngư

Lễ hội Cá Ngư nét đẹp văn hóa của cư dân vùng biển
Lịch sử hơn bốn nghìn năm, Việt Nam có hơn một nghìn lễ hội trên mọi vùng của đất nước. Nếu miền Bắc được biết gắn liền với các lễ hội đình làng truyền thống thì người dân duyên hải Miền trung nơi cuộc sống sinh hoạt gắn với biển thì có nét văn hóa riêng, tạo nên nét riêng biệt của vùng biển chính là lễ hội Cầu Ngư.