Luật Tần số vô tuyến điện

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 17 kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV
Tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 17.