lún kè

Trà Vinh công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển và sụp, lún kè
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố sụp, lún kè bảo vệ bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải.