lượng kiều hối

[Infographics] COVID-19 khiến lượng kiều hối chảy về châu Á giảm mạnh
Moitruong.net.vn – Kiều hối Nepal nhận được trong năm 2020 dự báo giảm khoảng 28,7% so với năm 2018.