lượng mưa phân bổ không đều

Campuchia kêu gọi người dân tiết kiệm nước tối đa vì nắng nóng kéo dài
Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan và mỗi người dân tiếp tục sử dụng nước tiết kiệm tối đa, đặc biệt là ở các vùng nông thôn xa nguồn nước.