lưu mẫu

Hà Nội truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại gần 100 bếp ăn khu công nghiệp
Trong số 96 bếp ăn tập thể được kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm gồm: 60 bếp ăn trong Khu công nghiệp; 36 bếp ăn ở các cụm công nghiệp; 30 cơ sở cung cấp thực phẩm. Kết quả kiểm tra cho thấy về hồ sơ pháp lý thủ tục, có 52/60 bếp ăn tập thể xuất trình sổ kiểm thực 3 bước, còn 8 bếp ăn tập thể chưa đúng quy định, giảm nhiều so với những năm gần đây.