Mai Trọng Thái

Hà Nội: Ông Mai Trọng Thái được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm
Tại kỳ họp thứ XI (kỳ họp chuyên đề) của HĐND quận Nam Từ Liêm với 100% số phiếu đại biểu có mặt tán thành đã biểu quyết bầu ông Mai Trọng Thái làm Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm.